LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
11857547
đầu tư
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: Thay đổi thành viên công ty TNHH một thành viên)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: Thay đổi tên doanh nghiệp/ Tên dự án)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh (Trường hợp: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: Tăng/giảm - Thay đổi tỷ lệ góp vốn điều lệ, vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: Đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Trường hợp: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh (Trường hợp: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: Thay đổi loại hình doanh nghiệp)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh (Trường hợp: Thay đổi địa chỉ chi nhánh đồng thời là địa chỉ của địa điểm thực hiện dự án)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: Thay đổi địa điểm trụ sở chính & địa điểm thực hiện dự án)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: Thay đổi cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần)
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh (không gắn với dự án) VPĐD hoặc địa điểm kinh doanh
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: Gia hạn thời gian hoạt động của dự án)
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (Trường hợp: chuyển nhượng dự án)
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư (Trường hợp: Chia/Tách/Hợp nhất/ Sáp nhập doanh nghiệp)
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư của Doanh nghiệp trong nước)
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đăng ký (Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư của Doanh nghiệp trong nước)
Thủ tục đăng ký cấp thẻ ABTC
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH (không gắn dự án đầu tư)
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn