LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12010786
đầu tư
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH (KHÔNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ) hoặc VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH (đối với trường hợp thành lập dự án đầu tư thuộc loại THẨM TRA)
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH (đối với trường hợp thành lập dự án đầu tư thuộc loại ĐĂNG KÝ)
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THẨM TRA (Trường hợp thành lập dự án đầu tư gắn liền với thành lập doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THẨM TRA (Trường hợp thành lập dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Hợp tác kinh doanh; dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐĂNG KÝ (Trường hợp thành lập dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Hợp tác kinh doanh; dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐĂNG KÝ (Trường hợp thành lập dự án đầu tư gắn liền với thành lập doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THẨM TRA (Đối với trường hợp thành lập dự án đầu tư của Doanh nghiệp trong nước)
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐĂNG KÝ (Đối với trường hợp thành lập dự án đầu tư của Doanh nghiệp trong nước)
HỒ SƠ GIẢI THỂ CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn