LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12014583
Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

THỦ TỤC CHUYỂN HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐẤT TỪ GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT SANG THUÊ ĐẤT; TỪ THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HÀNG NĂM SANG TRẢ TIỀN MỘT LẦN CHO CẢ THÒI GIAN THUÊ.

           

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam (Địa chỉ: số 9 – 11, đường Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Thời gian: sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Bước 2: Ban Quản lý Khu Nam tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý khu Nam.

2. Cách thức thực hiện: trực tiếp nộp hồ sơ tại Ban Quản lý khu Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất;        

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức;

- Quyết định giao, thuê đất;

- Hợp đồng thuê đất (nếu có), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đất theo Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu Nam

Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính (được duyệt / không duyệt).

8. Lệ phí: Không

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật Đất đai.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về hồ sơ địa chính.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích  sử dụng đất, thu hồi đất.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn