LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12120610
Công bố thủ tục hành chính
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 về ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2024
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5513/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ hành chính nội bộ giữa các cơ quan lĩnh vực tổ chức, biên chế
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6048/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Tư pháp
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND TP về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Nam
Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 1754/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố
Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 6048/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 5545/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn