Liên kết website
Số lượt truy cập
11184830
danh mục thủ tục hành chính

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

1.

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới: công trình cấp I trở xuống (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

Quyết định số 5545/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND Thành phố về công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Nam

2.

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.

3.

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.

4.

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

5.

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng.

6.

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng.

7.

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn.

8.

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH

 

1.

Thủ tục thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

 

2.

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết

 

3.

Thủ tục ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (lập mới và điểu chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng không phải lập QHCT)

 

4.

Thủ tục chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị

 

5.

Thủ tục thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết

 

6.

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết

 

7.

Thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết

 

 

III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

1.

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

 

2.

Thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

 

3.

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

 

4.

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

 

5.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức.

 

6.

Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

IV. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1.

Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND Thành phố về công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

2.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

3.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

V. LĨNH VỰC TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

1.

Thủ tục phục hồi danh dự

Quyết định số 6048/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Thành phố về công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp

Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn