LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12120551
giới thiệu chung

 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Nam) được thành lập theo Quyết định số 751/TTg ngày 11/09/1997 của Thủ tướng Chính Phủ. Ban Quản lý Khu Nam là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, tổ chức và hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo cơ chế "một cửa" về lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Khu Đô thị mới Nam Thành phố theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố về các lĩnh vực:

- Lĩnh vực quản lý Quy hoạch - Kiến trúc;

- Lĩnh vực quản lý Xây dựng;

- Lĩnh vực quản lý Đầu tư;

- Lĩnh vực quản lý Đất đai - Môi trường;

- Lĩnh vực quản lý Khai thác hạ tầng;

Với phương châm phát triển Khu đô mới Nam Thành phố thành một "NƠI TẠO RA GIÁ TRỊ", Ban Quản lý Khu Nam đã và đang nỗ lực phối hợp tốt với các nhà đầu tư trong công cuộc xây dựng và phát triển Khu đô thị mới Nam thành phố, tạo tiền đề quan trọng về cơ sở hạ tầng, chính sách, khoa học quản lý và tiềm lực tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực thành phố nói riêng và cả nước nói chung phát triển một cách bền vững.

tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn