SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
4568203

 
.
tin mới nhất
  Thông tin Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả (Bộ phận 1 cửa) của Ban Quản lý Khu Nam
  Thông báo Lịch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và công dân của Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nam
  Công tác Quy hoạch - Xây dựng Quý I năm 2015
  Công tác quản lý sử dụng đất Quý I năm 2015

 

 

tin tức sự kiện
Công tác phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý Khu Nam năm 2013

Trong năm 2013, Ban Quản lý Khu Nam đã tăng cường quan tâm, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức các quy định pháp luật, các chủ trương đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó chú trọng quán triệt thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 4, tổ chức kiểm điểm đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại đơn vị.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BAN QUẢN LÝ KHU NAM
  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2013 TẠI BAN QUẢN LÝ KHU NAM
  BAN QUẢN LÝ KHU NAM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1973/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐẤY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
video clip

The player will show in this paragraph

Video 04

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(8) 22455137 - Fax: (084)(8) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn