LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12120293
thủ tục Quy hoạch
Thủ tục thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT

1.1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam (Địa chỉ: số 9 – 11, đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Thời gian: sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

Ø Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giao Biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Ø Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.

+    Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam (thời gian: 35 ngày).

Lưu ý: Người nộp và nhận kết quả hồ sơ phải là chủ đầu tư công trình hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở Ban Quản lý Khu Nam.

1.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Văn bản

01

Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (Tờ trình cần nêu rõ ranh và quy mô của khu vực quy hoạch đã được thống nhất theo bản đồ đính kèm, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (quy mô dân số, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc...) và các định hướng phát triển không gian)

02

Bản chính

02

Văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

02

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử.

03

Một trong các văn bản sau:

- Văn bản công nhận là chủ đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền (đối với các dự án phát triển nhà ở thực hiện theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/215).

- Văn bản giao làm chủ đầu tư của cơ quan thẩm quyền (đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước).

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận địa điểm đầu tư.

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đối với chủ đầu tư đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất).

- Văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án (đối với các chủ đầu tư đã có pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo quy định)

02

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử.

04

Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có) để làm rõ thêm một số nội dung có liên quan trong hồ sơ.

02

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử.

05

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị tư vấn thiết kế và bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

02

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử.

Thuyết minh

01

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (có các bản vẽ thu nhỏ), thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022.

02

Bản chính

02

Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

02

Bản chính

Bản vẽ

01

Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian và sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

02

Bản chính

02

Bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết đô thị; thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của quy hoạch phân khu đô thị.

02

Bản chính

03

Bản đồ hiện trạng vị trí, tỷ lệ 1/500.

02

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử.

Đĩa CD

01

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hồ sơ: thuyết minh, bản vẽ và các văn bản liên quan hồ sơ.

01

Đĩa CD

Lưu ý:

-       Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ lần đầu: 02 bộ hồ sơ và 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ văn bản và bản vẽ.

-       Khi hồ sơ thực hiện đạt yêu cầu thẩm định, Ban Quản lý Khu Nam sẽ đề nghị chủ đầu tư nộp bổ sung số lượng hồ sơ theo quy định. (trong quá trình lấy ý kiến Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các Sở ban ngành khác (nếu có), chủ đầu tư sẽ chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để lấy ý kiến theo quy định)

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 35 ngày (ba mươi lăm ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng được giao đầu tư.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu Nam.

b) Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở - ngành liên quan.  

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

1.8. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-       Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

-       Luật số 35/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

-       Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Xây dựng;

-       Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

-       Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

-       Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

-       Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

-       Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn