LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12041691
tin tức khu nam
Ban Quản lý Khu Nam công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2020

         Thực hiện Luật Ngân sách ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính vê công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Ban Quản lý Khu Nam công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2020.

        Đính kèm Quyết định số 76/QĐ-BQLKN ngày 31/12/2021

                         Quyết định số 10/QĐ-BQLKN ngày 20/01/2022

                         Thông báo số 57/TB-BQLKN ngày 12/10/2021

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn