LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12041197
tin tức khu nam
Các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023

 Ngày 23 tháng 01 năm 2024, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 342/BXD-PC về triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023. Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, được ban hành trong năm 2023, gồm:

STT

Hình thức văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Nội dung

Thời điểm có hiệu lực

1.           

Luật

27/2023/QH15 ngày 27/11/2023

Nhà ở

01/01/2025

2.           

Luật

29/2023/QH15 ngày 28/11/2023

Kinh doanh bất động sản

01/01/2025

3.           

Nghị định

35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

20/6/2023

4.           

Quyết định

20/2023/QĐ-TTg ngày 10/8/2023

Quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

10/8/2023

5.           

Quyết định

27/2023/QĐ-TTg ngày 08/11/2023

Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình.

25/12/2023

6.           

Thông tư

01/2023/TT-BXD ngày 16/01/2023

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

10/3/2023

7.           

Thông tư

02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023

Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

20/4/2023

8.           

Thông tư

03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển quản lý nhà ở xã hội

15/6/2023

9.           

Thông tư

04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

01/01/2024

10.      

Thông tư

05/2023/TT-BXD ngày 01/8/2023

Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

20/9/2023

11.      

Thông tư

06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023

Hướng dẫn một số nội dung về Chương trình phát triển đô thị

10/11/2023

12.      

Thông tư

08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.

20/11/2023

13.      

Thông tư

09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023

Ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

01/12/2023

14.      

Thông tư

10/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

05/12/2023

15.      

Thông tư

11/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng

05/12/2023

16.      

Thông tư

12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023

Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

10/01/2024

17.      

Thông tư

13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

01/3/2024

18.      

Thông tư

14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXDngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

15/02/2024

19.      

Thông tư

15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

01/7/2024

Các văn bản trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn