LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12132134
tin tức sự kiên
BAN QUẢN LÝ KHU NAM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1973/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐẤY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ KHU NAM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1973/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐẤY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

Thông qua cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Ban Quản lý Khu Nam, cán bộ, đảng viên giữ nhiệm vụ chủ chốt đã thể hiện được sự gương mẫu; luôn phấn đấu rèn luyện các chuẩn mực đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị; đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh thành các tiêu chuẩn gắn liền với công tác thiết thực của từng cá nhân như: không ngừng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện lối sống giản dị, không xa hoa; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, hoàn thành nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện chính sách, quy định pháp luật.

Cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt, học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua các buổi học tập chuyên đề, các buổi sinh hoạt hàng tháng trong chi bộ, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên, thấy được giá trị đạo đức cách mạng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản tinh thần to lớn của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Việc thực hiện đăng ký các chuẩn mực đạo đức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm lại, nhìn ra được những thiếu sót, hạn chế trong công tác, sinh hoạt; từ đó có biện pháp khắc phục và hoàn thiện. Đồng thời, công tác tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, góp phần ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhìn chung qua việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức và tư tưởng của phần lớn cán bộ, đảng viên, quần chúng đã có chuyển biến, nâng cao hiểu biết hơn về tư tưởng và giá trị đạo đức; từng cá nhân có nỗ lực phấn đấu tu dưỡng để hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế như đã triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ các nội dung nhưng hình thức tuyên truyền đến cán bộ công chức, đảng viên chưa được phong phú và đa dạng. Chưa biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác và trong việc thực hiện Chỉ thị này. Đối với các hạn chế trên, Ban Quản lý Khu Nam đã có những phương hướng khắc phục trong thời gian sắp tới nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị./.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn