LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12042344
tin tức sự kiên
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2013 TẠI BAN QUẢN LÝ KHU NAM

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2013

TẠI BAN QUẢN LÝ KHU NAM

 

Năm 2013 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, trong bối cảnh tình hình kinh tế suy giảm, hoạt động kinh doanh bất động sản còn nhiều khó khăn. Trước tình hình này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Ủy ban nhân dân thành phố (UBND.TP) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tập trung công tác đôn đốc tiến độ thực hiện và xử lý các dự án chậm triển khai.

Nhằm khắc phục những khó khăn chung, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 72-KL-TU của Thành ủy về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  về xây dựng Đảng và Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2013, Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội của UBND.TP, Ban Quản lý Khu Nam (BQLKN) đã tập trung, nỗ lực thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013 đạt một số kết quả cơ bản.

Trong chỉ đạo điều hành, BQLKN tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư; phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư, quy hoạch- xây dựng và đất đai- môi trường.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND.TP về công tác quy hoạch phân khu; rà soát tình hình thực hiện các dự án để thúc đẩy tiến độ thực hiện, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án chậm triển khai. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch khắc phục các hạn chế khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XI kết hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức. tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện các Chương trình đột phá của thành phố.

Năm 2013 tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến theo chiều hướng khó khăn, phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư bất động sản. Ngay từ đầu năm Lãnh đạo Ban đã tập trung chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư thúc đẩy tiến độ triển khai dự án: giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch- xây dựng theo thẩm quyền; phối hợp với địa phương thúc đẩy công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tăng cường, rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư, có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị thành phố xử lý đối với các dự án chậm triển khai do các chủ đầu tư thiếu năng lực, chưa bồi thường hoặc bồi thường tiến độ chậm.

Các Chương trình đột phá của thành phố được quan tâm chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện của từng Chương trình, định kỳ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện. Kịp thời xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện từng mặt công tác cụ thể theo chỉ đạo của UBND.TP. BQLKN quan tâm, nghiêm túc thực hiện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu: vốn đầu tư nước ngoài (vốn thực hiện), vốn đầu tư trong nước (vốn đăng ký) vượt kế hoạch và có tăng 10% so năm trước thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài và sự cố gắng chung của tập thể BQLKN. Vốn đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký), vốn đầu tư trong nước (vốn thực hiện) chưa đạt kế hoạch.

Năm 2013, các dự án nhà ở vốn đầu tư trong nước trên địa bàn Khu Nam không triển khai xây dựng, chủ yếu các chủ đầu tư chỉ tiến hành một số thủ tục pháp lý cần thiết. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt kế hoạch năm 2013, tuy nhiên tiến độ bồi thường các dự án trên địa bàn khu 2.975 ha còn chậm, đặc biệt các dự án thuộc diện gia hạn chấp thuận địa điểm đầu tư hầu như không triển khai bồi thường. Nguyên nhân do khó khăn về nguồn vốn, sản phẩm không tiêu thụ được, việc bồi thường chủ yếu thực hiện theo cơ chế tự thương lượng giữa chủ đầu tư với người dân, có trường hợp yêu cầu giá quá cao. Các chủ trương, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực bất động sản chưa tạo được sự chuyển biến trong thực tế, tình hình đầu tư còn rất nhiều khó khăn; thủ tục hỗ trợ nhà đầu tư chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, điều chỉnh cơ cấu căn hộ còn vướng mắc, kéo dài. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của BQLKN có phần hạn chế, không phải là đầu mối giải quyết các thủ tục đầu tư.

Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính tại một số khu chức năng còn rất chậm. Nguyên nhân cơ bản là do thiếu vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư không cao trong tình hình hiện nay nên nhà đầu tư có tâm lý chậm lại việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, theo dõi đánh giá hàng tháng về kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ theo quy trình một cửa trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch- xây dựng nhờ đó hạn chế dần tình trạng trễ hạn. Tuy nhiên lĩnh vực cải cách hành chính còn một số hạn chế, hồ sơ một cửa giải quyết trễ hạn vẫn còn, ngoài nguyên nhân khách quan do thời gian chờ ý kiến thẩm tra của cơ quan, có một số trường hợp do chủ quan cần phải khắc phục, sửa chữa./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn