LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12026218
tin tức sự kiên
Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015


I. Đặc điểm tình hình:

Ban Quản lý Khu Nam (BQLKN) triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 trong bối cảnh tình hình kinh tế, hoạt động kinh doanh bất động sản còn nhiều khó khăn. Các vướng mắc chủ yếu như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng đã ảnh hưởng xấu đến thực hiện nhiệm vụ của BQLKN, cũng như thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng các dự án.

BQLKN đã tập trung hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cải thiện tình hình đầu tư. Kết quả đạt được như sau:

II. Kết quả thực hiện năm 2015:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Lãnh đạo BQLKN đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, theo dõi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình, Kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2015; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban; Ban đã phối hợp với Sở ngành, quận huyện để tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư hoặc báo cáo kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố (UBND.TP) xem xét giải quyết. Trong công tác quản lý điều hành, BQLKN đã ban hành gồm: 126 Quyết định, 229 Thông báo, 116 Tờ trình, 110 Báo cáo, 1560 Công văn. Tiếp nhận 4085 văn bản đến.

2. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính:

Năm 2015, Bộ phận Tiếp nhận và Hoàn trả kết quả của BQLKN đã tiếp nhận 343 hồ sơ một cửa; đã thụ lý giải quyết 327 hồ sơ và hiện đang giải quyết: 16 hồ sơ. 

         3. Công tác kế hoạch – đầu tư:

3.1. Các chỉ tiêu thực hiện vốn đầu tư:

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký là 411,6 triệu USD (đạt 51,46% kế hoạch năm 2015), vốn thực hiện là 164,086 triệu USD (đạt 65,63% kế hoạch năm 2015); vốn đầu tư trong nước đăng ký là 5.113,05 tỷ đồng (đạt 127,83% kế hoạch năm 2015), vốn thực hiện: là 3.184,18 tỷ đồng (đạt 159,21% kế hoạch năm 2015).

3.2. Công tác cấp phép đầu tư:

Tham gia tổ công tác liên ngành đề xuất UBND.TP các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng như: trách nhiệm, nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng B, C, D, E và tỉ lệ góp vốn trong Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng;

Trình UBND.TP gia hạn thời gian hoạt động của dự án sân golf, sân tập golf và hồ bơi; về thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại Khu A.

Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư nước ngoài năm 2015 và kế hoạch năm 2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; lập danh mục các dự án FDI để cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; xây dựng kế hoạch rà soát số lượng hồ sơ, đầu mục tài liệu để phục vụ cho việc số hóa (scan) hồ sơ của các doanh nghiệp FDI vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tiếp nhận 150 hồ sơ cấp mới/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trình UBND.TP 130 hồ sơ. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư 127 hồ sơ.

Đã rà soát và rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại BQLKN (trong giai đoạn 7 tháng đầu năm).

3.3. Công tác quản lý đầu tư:

Tăng cường công tác quản lý đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát đầu tư  định kỳ; nắm bắt các khó khăn vướng mắc của chủ đầu tư; phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND quận-huyện để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ chủ đầu tư hoặc kiến nghị UBND.TP giải quyết theo thẩm quyền. Làm việc với các chủ đầu tư thành phần về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của các khu chức năng nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn Khu Nam. Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng chuẩn bị thủ tục mời gọi đầu tư đối với các dự án đã chấm dứt hiệu lực và hết hạn pháp lý.

Rà soát tình hình thực hiện dự án, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 02 dự án chậm triển khai; trình UBND.TP điều chỉnh, gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư; công nhận chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án; rà soát và yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng báo cáo và cam kết tiến độ đầu tư các công trình công cộng và công viên cấp khu vực trong Khu A.

Đề xuất UBND.TP ủy quyền cho BQLKN làm đơn vị đầu mối trong việc thực hiện lựa chọn chủ đầu tư các dự án trên địa bàn Khu Đô thị mới Nam thành phố.

Trình UBND.TP điều chỉnh quy chế hoạt động và kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Khu Đô thị Cảng Hiệp Phước; đang phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Tân Thuận để lập đề án phát triển Khu Đô thị Cảng Hiệp Phước.

Ban hành Quy Kế hoạch định hướng đầu tư xây dựng hoàn thành Khu Đô thị mới Nam thành phố; Quy chế hoạt động Tổ Xúc tiến đầu tư và Bộ phận giúp việc Tổ Xúc tiến đầu tư thuộc BQLKN; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2015, lập kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016.

Làm việc với các trường đại học và báo cáo UBND.TP xem xét bố trí các Trường vào các khu quy hoạch chức năng đại học của Đô thị mới Nam thành phố.

3.4. Về quản lý dự án vốn ngân sách:

- Bàn giao dự án Trạm Cảnh sát – Phòng cháy & Chữa cháy thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố cho đơn vị thụ hưởng;

- Xử lý các tồn đọng quyết toán công trình của dự án Trạm Cảnh sát – Phòng cháy và Chữa cháy thuộc Khu đô thị mới Nam Thành phố.

 

Đính kèm nội dung văn bản số: 117/BC-BQLKN

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn