LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12072345
tin tức sự kiên
Quy định quản lý thực hiện đối với các dự án đầu tư phát triển không nhằm mục đích kinh doanh sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố.

Ngày 20/10/2007, UBND Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu của các Sở - Ngành, Quận - Huyện và các Chủ Đầu tư vào cuối tháng 10 hàng năm; thống nhất với Sở Tài chính để báo cáo UBND Thành phố vào thời điểm tháng 11 về kế hoạch đầu tư xây dựng và danh mục các dự án sẽ tổ chức thực hiện trong năm sau, kể cả danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư để UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Các dự án được ghi vào kế hoạch chuẩn bị đầu tư phải phù hợp với quy hoạch được duyệt hoặc được người có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản.

Các dự án được ghi kế hoạch vốn để thực hiện dự án phải có quyết định đầu tư trước ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch và phải có đủ thiết kế, dự toán, tổng dự toán được phê duyệt theo quy định. Trường hợp các dự án có quyết định đầu tư sau ngày 31/10 của năm trước thì phải được UBND Thành phố, UBND Quận – Huyện xem xét, quyết định việc ghi kế hoạch vốn để thực hiện dự án đối với từng trường hợp cụ thể. Riêng các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng chưa có thiết kế, dự toán, tổng dự toán được duyệt thì chỉ được ghi kế hoạch vốn để làm công tác chuẩn bị thực hiện dự án.

Căn cứ vào quyết định giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư tự phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí lập dự án, chịu trách nhiệm tổ chức lập dự án hoặc lựa chọn tư vấn lập dự án. Thời gian lập dự án tính từ khi có quyết định giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư đến khi chủ đầu tư trình duyệt dự án, áp dụng cho dự án nhóm C là không quá 6 tháng, nhóm B là không quá 10 tháng. Trường hợp đấu thầu lựa chọn tư vấn lập dự án hoặc phải tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình, thời gian lập dự án được kéo dài thêm nhưng không quá 3 tháng…

Quyết định này thay thế Quyết định 109/2005/QĐ-UBND ngày 20/6/2005 của UBND Thành phố và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

(Đính kèm Quyết định 126/2007/QĐ-UBND)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn