LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
12108476
tin tức sự kiên
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 tại Ban Quản lý Khu Nam

 

BÁO CÁO

Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 tại Ban Quản lý Khu Nam

Thực hiện Công văn số 2856/SNV-CCHC ngày 16/8/2016 của Sở Nội vụ về hướng dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ, Ban Quản lý Khu Nam thực hiện báo cáo tình hình cải cách hành chính Quý I năm 20167, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) (phụ lục 1,2)

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-BQLKN ngày 12/01/2017 về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017. Cụ thể các nội dung đầu việc được quy định trong Kế hoạch (Phụ lục 1, Phụ lục 2)

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

 Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về chương trình CCHC trên địa bàn Khu đô thị Nam Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 tại Kế hoạch số 51/KH-BQLKN ngày 28/12/2016 đẩy mạnh CCHC đồng bộ trên tất cả lĩnh vực thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu Nam quản lý. Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể gắn với từng lĩnh vực công tác, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 96/QĐ-BQLKN ngày 05/12/2016; Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng công trình tại Quyết định số 102/QĐ-BQLKN ngày 19/12/2016; Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kết hợp Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền Thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng của Ban Quản lý Khu Nam tại Quyết định số 105/QĐ-BQLKN ngày 27/12/2016; xây dựng sơ đồ hóa thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án trên địa bàn Khu đô thị Nam Thành phố; đăng ký danh mục các TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4...

Tổ chức đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2016 theo Đề án xác định chỉ số CCHC theo Quyết định số 4361/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và báo cáo kết quả tại Công văn số 97/BQLKN-VP ngày 23/01/2017.  

 Thực hiện Báo cáo số 05/BC-BQLKN ngày 17/02/2017 về Tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại Ban Quản lý Khu Nam, qua đó tổng kết đánh giá thực trạng đã thực hiện CCHC giai đoạn 2007 – 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đính kèm Báo cáo số: 11/BC-BQLKN

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
tin mới nhất
  Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ
  Thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
video clip

The player will show in this paragraph

CÁC VIDEO KHÁC:
Trang chủ  |  Liên Hệ  |  Sơ đồ website
Ban Quản lý Khu Nam
Địa chỉ: 09 - 11 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: (084)(28) 22455107 - Fax: (084)(28) 54160077
Email: bqlkn@tphcm.gov.vn